Browsing by Author นพดล ปกรณ์นิมิตดี

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 132  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
1-November-25532 พย 53กับกฎหมายส่งเสริมการชุมนุมสาธารณะ กฎหมายที่ควรมีในสังคมไทยหรือไม่นพดล ปกรณ์นิมิตดี
19-March-25552 พย 53กับกฎหมายส่งเสริมการชุมนุมสาธารณะ กฎหมายที่ควรมีในสังคมไทยหรือไม่นพดล ปกรณ์นิมิตดี
10-May-2010กฎหมายการชุมนุมสาธารณะ:คำตอบสุดท้ายของปัญหาการเมืองไทย ใช่หรือไม่นพดล ปกรณ์นิมิตดี
10-May-2010กฎหมายการชุมนุมสาธารณะ:คำตอบสุดท้ายของปัญหาการเมืองไทย ใช่หรือไม่นพดล ปกรณ์นิมิตดี
13-October-2009กฎหมายควบคุมม็อบ ความจริงหรือความฝันสำหรับสังคมไทยนพดล ปกรณ์นิมิตดี
13-October-2009กฎหมายควบคุมม็อบ ความจริงหรือความฝันสำหรับสังคมไทยนพดล ปกรณ์นิมิตดี
7-April-2552กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อประโยชน์หรือเสียประโยชน์กับใครนพดล ปกรณ์นิมิตดี
19-March-2555กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อประโยชน์หรือเสียประโยชน์กับใครนพดล ปกรณ์นิมิตดี
19-March-2555กฎหมายช่วยแก้ปัญหาการทำแท้งในสังคมไทยได้หรือไม่นพดล ปกรณ์นิมิตดี
9-December-2553กฎหมายช่วยแก้ปัญหาการทำแท้งในสังคมไทยได้หรือไม่นพดล ปกรณ์นิมิตดี
21-October-2010กฎหมายห้ามทวงหนี้โหด ความฝันหรือความจริงสำหรับสังคมไทยนพดล ปกรณ์นิมิตดี
21-October-2010กฎหมายห้ามทวงหนี้โหด ความฝันหรือความจริงสำหรับสังคมไทยนพดล ปกรณ์นิมิตดี
23-November-2009การคงอยู่ของหลักนิติรัฐ กับ การแก้ไขหนี้นอกระบบนพดล ปกรณ์นิมิตดี
23-November-2009การคงอยู่ของหลักนิติรัฐ กับ การแก้ไขหนี้นอกระบบนพดล ปกรณ์นิมิตดี
October-2561การจัดตั้งวิทยาเขตตามกฎหมายสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ศึกษาเปรียบเทียบ กฎหมายสถาบันอุดมศึกษาของรัฐนพดล ปกรณ์นิมิตดี
12-January-2554การชั่งน้ำหนักระหว่างสิทธิของเยาวชนที่ทำผิดกฎหมาย กับสิทธิของผู้เสียหายนพดล ปกรณ์นิมิตดี
19-March-2555การชั่งน้ำหนักระหว่างสิทธิของเยาวชนที่ทำผิดกฎหมาย กับสิทธิของผู้เสียหายนพดล ปกรณ์นิมิตดี
16-March-2555การประกาศใช้พื้นที่ความมั่นคง คำตอบสุดท้ายในการแก้ไขปัญหาม็อบใช่หรือไม่นพดล ปกรณ์นิมิตดี
13-February-2554การประกาศใช้พื้นที่ความมั่นคง คำตอบสุดท้ายในการแก้ไขปัญหาม็อบใช่หรือไม่นพดล ปกรณ์นิมิตดี
15-April-2011การล่วงเกินทางเพศ โดยการกอดในที่สาธารณะนพดล ปกรณ์นิมิตดี