Browsing by Author วิทยา สุหฤทดำรง

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
8-March-2555Lean Six Sigma : มุ่งสู่ความเป็นเลิศเชิงกระบวนการวิทยา สุหฤทดำรง
8-March-2555คิดและดูอย่างไรว่า เป็นลอจิสติกส์หรือโซ่อุปทานวิทยา สุหฤทดำรง
8-March-2555เจาะแก่นแนวคิดแบบ ลีน 3 ความหายนะของความสูญเปล่าวิทยา สุหฤทดำรง
8-March-2555เจาะแก่นแนวคิดแบบลีน (4) : คิดอย่างลีนต้องคิดเชิงระบบวิทยา สุหฤทดำรง
6-March-2555เจาะแก่นแนวคิดแบบลีน (8) : มุมมองจากองค์กรที่ซับซ้อนวิทยา สุหฤทดำรง
8-March-2555เจาะแก่นแนวคิดแบบลีน (9) : ลีนและโซ่อุปานล้วนเป็นเรื่องเดียวกันวิทยา สุหฤทดำรง
8-March-2555เจาะแก่นแนวคิดแบบลีน 7การเปลี่ยนแปลงสภาพองค์กรและเป็นมากว่าการใช้เครื่องมือวิทยา สุหฤทดำรง