Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-6 of 6 (Search time: 0.0 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
29-January-2019การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล ที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในผู้สูงอายุกนกวรรณ อุสันโน
8-January-2020การพัฒนาศักยภาพ ด้านการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคาร และสถานที่สาธารณะตามแนวทาง Universal designกนกวรรณ อุสันโน
26-October-2020การออกแบบเพื่อคนทั้งมวลที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในผู้สูงอายุกนกวรรณ อุสันโน
October-2020การออกแบบสถาปัตยกรรมตามอารยสถาปัตย์ เพื่อผู้สูงอายุและคนพิการกนกวรรณ อุสันโน
3-December-2018การขับเคลื่อน Universal Design ในสถาบันการศึกษาไทยกนกวรรณ อุสันโน
January-2020แนวคิดและมาตรฐานการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกในประเทศไทยกนกวรรณ อุสันโน