Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-6 of 6 (Search time: 0.0 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2564การเปิดรับส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ ผลิตภัณฑ์การกีฬาตราสินค้าแกรนด์สปอร์ตเพ็ญประไพ สิริรัตนชัยกุล
2564กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจ ซื้อผลิตภัณฑ์น้ำหอมมาดามฟินชาติสุริย อนุพันธ์
2564ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์ประดับยนต์ผ่าน FACEBOOK FANPAGEศรนารายณ์ โพธิ์จันทร์
2564กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเพื่อการตัดสินใจซื้อเครื่องมือช่างผ่านสื่อออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษา บริษัท ชุมพลโลหะกิจ (8888) จำกัดปาณิสรา ดิษฐคำเหมาะ
2564ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและแรงจูงใจของผู้บริโภคที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อตัวละครในเกมบนโทรศัพท์มือถือ Rov ของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานครทรงพล หอมพนา
2564ปัจจัยการสื่อสารการตลาดเพื่อการตัดสินใจซื้อแมคโดนัลด์ภายใต้บริบทของส่วนประสมทางการตลาดของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานครชัญญาพัชญ์ ธนะแสนประเสริฐ