Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-7 of 7 (Search time: 0.0 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2564การรับรู้แอปพลิเคชันทรูยู การใช้งาน และความพึงพอใจ ที่มีผลต่อความภักดีของตราสินค้าฐิตินันท์ พันธุ์วงศ์ราษฎร์
2564การรับรู้และความคาดหวัง เพื่อสร้างกลยุทธ์ในการพัฒนา รายการฝนฟ้าอากาศช่อง 7HDพรเทพ สิงหกุล
2564การรับรู้ผ่านการสื่อสารการตลาดที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ เวทีการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์โสภาพรรณ วิรุฬหมาศ
2564การรับรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมของชุมชนในกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของกลุ่มโรงงานไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ ในนิคมอมตะนคร จังหวัด ชลบุรีเบญจมาศ สิทธิโชคธรรม
2564การรับรู้และทัศนคติที่มีต่อสโมสรฟุตบอล เลสเตอร์ ซิตี้ ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครชัชวาล ฉัตรสุวรรณวิไล
2564ปัจจัยการนำเสนอของพรรคการเมืองและการรับรู้ของประชาชนผ่านสื่อออนไลน์ทีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกพรรคการเมือง ปี 2562 ในกรุงเทพมหานครคณากร คงประทีป
2564การรับรู้ ทัศนคติ และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสัญญา ปรีชาศิลป์