Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 13 (Search time: 0.0 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
26-May-2563ทางเดียวกัน The Same Directionนฤดล จิตสกูล
30-June-2561แนวทางการพัฒนาลวดลายกราฟิกผ้าหม้อห้อมร่วมสมัย (GRAPHIC DESIGN DEVELOPMENT GILDLINES FOR CONTEMPOLARY MOA-HOAM SILK FABRICS)นฤดล จิตสกูล
18-December-2563การสร้างสรรค์ภาพประกอบในงานออกแบบพาณิชยศิลป์นฤดล จิตสกูล
1-January-2560เอกสารประกอบการสอน รายวิชา CMM142 ศิลปะการออกแบบและคอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้นนฤดล จิตสกูล
13-May-2563ศรัทธา 2 Believe 2นฤดล จิตสกูล
20-December-2561การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า และการบริหารจัดการสื่อออนไลน์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนาดย่อม ผ้าหม้อห้อม จ.แพร่นฤดล จิตสกูล
19-December-2562การออกแบบอินโฟกราฟิกเพื่อการสื่อสารในงานธุรกิจนฤดล จิตสกูล
24-April-2562สบายใจ (Pleasure)นฤดล จิตสกูล
24-April-2562ศรัทธา (Believe)นฤดล จิตสกูล
28-October-2564ผลการวิเคราะห์ เรื่อง การเชื่อมโยงภาพเชิงพหุวัฒนธรรม ของผู้เรียน จากกระแสดราม่า : กรณีศึกษามิวสิกวิดีโอเพลง LALISA, ลิซ่า วงแบล็กพิงก์นฤดล จิตสกูล