Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 11 (Search time: 0.0 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
6-December-2562เอกสารประกอบการอบรมสื่ออิเล็กทรอนิกส์และการพัฒนาสื่อเพื่อใช้ในการปฏิบัติการจิตวิทยารัฐสภา แก่นแก้ว
18-October-2562เอกสารประกอบการอบรมประเมินระดับอาจารย์มืออาชีพ [UP PSF]รัฐสภา แก่นแก้ว
28-October-2562เอกสารประกอบการอบรมบทบาทและการผลิตงานประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รัฐสภา แก่นแก้ว
3-February-2563เอกสารประกอบการอบรมสื่ออิเล็กทรอนิกส์และการพัฒนาสื่อ เพื่อใช้ในงานด้านกิจการพลเรือนรัฐสภา แก่นแก้ว
10-December-2561การใช้เทคนิควิธีการฝึกทักษะและทำแบบฝึกหัดบนระบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามทฤษฎีพฤติกรรมนิยมรัฐสภา แก่นแก้ว
19-December-2562กลวิธีในการใช้งานเฟซบุ๊กเพื่อส่งเสริมการสอนในระดับปริญญาตรีรัฐสภา แก่นแก้ว
31-January-2563เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง สื่ออิเลคทรอนิกส์และการพัฒนาสื่อเพื่อใช้ในงานกิจการพลเรือนรัฐสภา แก่นแก้ว
30-August-2561ICT for Science Teacherรัฐสภา แก่นแก้ว
25-October-2561บทบาทและการผลิตงานประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รัฐสภา แก่นแก้ว
24-August-2561Facebook for Educationรัฐสภา แก่นแก้ว