Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-5 of 5 (Search time: 0.0 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2556การรับรู้และการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น (OTOP) กับยุทธศาสตร์โอทอป เพื่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ปี 2558วรรณี งามขจรกุลกิจ
31-July-2019การเข้าใจ เข้าถึงผู้เรียนยุคดิจิทัลด้วย DISC Modelวรรณี งามขจรกุลกิจ
19-December-2019ความคิดเห็นต่อการอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และการกำหนดให้บัตรผู้ประกาศมีผลบังคับใช้ทางกฎหมายวรรณี งามขจรกุลกิจ
15-January-2021ถึงเวลาหรือยังกับการยกระดับมาตรฐานและคุณวุฒิวิชาชีพ……ผู้ประกาศไทย ???วรรณี งามขจรกุลกิจ; Wannee Ngamcachonkulkid
18-December-2020การศึกษาสมรรถนะและเกณฑ์การปฏิบัติงานเพื่อสร้างโมเดลกรอบมาตรฐานวิชาชีพผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์วรรณี งามขจรกุลกิจ; Wannee Ngamcachonkulkid