CMU-01. บทความวิชาการ/วิจัย (วารสารระดับนานาชาติ) : [5] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
27-October-2022พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมและความกลัวตกกระแสกับการแชร์ข่าวปลอมบนสื่อสังคมของวัยรุ่นผู้ช่วยศาสตรจารย์ วรรณี งามขจรกุลกิจ
19-December-2019ความคิดเห็นต่อการอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และการกำหนดให้บัตรผู้ประกาศมีผลบังคับใช้ทางกฎหมายวรรณี งามขจรกุลกิจ
31-July-2019การเข้าใจ เข้าถึงผู้เรียนยุคดิจิทัลด้วย DISC Modelวรรณี งามขจรกุลกิจ
29-March-2562แนวคิดทฤษฎีการเล่าเรื่องกับค่านิยมคนไทยเชื้อสายจีนในละครโทรทัศน์ เรื่อง เลือดข้นคนจาง (Study the storytelling theory with values Chinese - Thai in “Blood is thicker than water”)ผศ.บุณยนุช สุขทาพจน์
29-March-2562แนวคิดทฤษฎีการเล่าเรื่องกับค่านิยมคนไทยเชื้อสายจีนในละครโทรทัศน์ เรื่อง เลือดข้นคนจาง (Study the storytelling theory with values Chinese - Thai in “Blood is thicker than 
water”)บุณยนุช สุขทาพจน์
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 5 of 5