CMU-03. บทความวิชาการ/วิจัย (อื่นๆ) : [10] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 10 of 10
Issue DateTitleAuthor(s)
19-March-2555สื่อที่ดีต้องไม่ซ้ำเติมปัญหาสังคมวรัชญ์ ครุจิต
19-March-2555“ความรู้เท่าทันสื่อ” ทักษะสำคัญสำหรับสังคมประชาธิปไตยวรัชญ์ ครุจิต
14-May-2023รู้เท่าทันผลโพลสำคัญไฉน?ผู้ช่วยศาสตรจารย์ วรรณี งามขจรกุลกิจ
19-January-2023ปลุกพลังอำนาจละมุน (Soft Power)ของ“กระตั้วแทงเสือ” ย่านตลาดพลูผู้ช่วยศาสตรจารย์ วรรณี งามขจรกุลกิจ
28-January-2022Fake News กับ FOMO ในกลุ่มวัยรุ่น Gen Z ไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรรณี งามขจรกุลกิจ
30-April-2564จับตากลยุทธ์ 4E’s กับ We TV วิดีโอสตรีมมิงยักษ์ใหญ่จากจีนนับทอง ทองใบ
15-January-2021ถึงเวลาหรือยังกับการยกระดับมาตรฐานและคุณวุฒิวิชาชีพ……ผู้ประกาศไทย ???วรรณี งามขจรกุลกิจ; Wannee Ngamcachonkulkid
1-May-2563การตลาดแบบ “จับอารมณ์” คนฟัง : สูตรความสำเร็จของแอปพลิเคชันเพลง Spotifyนับทอง ทองใบ
17-May-2562ภาพทีเผลอ สะท้อนวัฒนธรรมไทย (CANDID : THE REFLECTION OF THAI CULTURE)บุณยนุช สุขทาพจน์
3-May-2562ถึงเวลาสร้าง DNA คอนเทนต์ทีวีไทยตีตลาดสากลนับทอง ทอง
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 10 of 10