CMU-11. การค้นคว้าอิสระ/สารนิพนธ์ : [24] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 24
Issue DateTitleAuthor(s)
21-November-2555การเปิดรับข่าวสารและความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการบริการของแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลราชวิถีนาตยา ถิระจิตโต
21-November-2555ภาพลักษณ์ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในสายตาของผู้ใช้บริการเขตกรุงเทพมหานครธนกมล ครูนนทกฤษ
21-November-2555ภาพลักษณ์ของพรรคพลังประชาชนในสายตาของวัยรุ่นเขตกรุงเทพมหานครภายหลังจากการเลือกตั้งปี พ.ศ.2550รัตนาภรณ์ บุตวาปี
19-November-2555ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบทช่อง 5 ต่อสื่อประชาสัมพันธ์โครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกีนรติ ณ ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทราปาณิศา พรหมตรุษ
19-November-2555พฤติกรรมการเปิดรับและการรับรู้ของนัศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ระดับปริญญาตรี ที่มีต่อรายการเดอะสตาร์ ค้นฟ้าคว้าดาว ปี4นิศารัตน์ อัครประเสริฐกุล
19-November-2555ความพึงพอใจของพนักงานบริษัท มติชน จำกัด(มหาชน) ต่อสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมเพื่อสังคมในหนังสือพิมพ์มติชน : กรณีศึกษาโครงการ "โรงเรียน I see U มติชน 30ปี"นพดล แดงแตง
19-November-2555ทัศนคติของประชาชนในกรุงเทพมหานครต่อสื่อโฆษณาบนอินเตอร์เน็ต : กรณีศึกษาเว็บไซต์ www.kapook.comธิดาทิพย์ ยุระรัช
19-November-2555การศึกษา เรื่อง กิจกรรมการสื่อสารการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการต่อของลูกค้าชุตินันท นิ่มขุนทด
19-November-2555การเปิดรับและการจดจำโฆษณา AIS ชุด “มากกว่าหน้าที่” ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครชาตริต สุทธิกรรัตนชัย
2552กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเพื่อสังคม : กรณีศึกษาโครงการมุมหนังสือธปท. ของธนาคารแห่งประเทศไทยเอกวิทย์ ใจทหาร
2553ทัศนคติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อภาพยนตร์โฆษณาข้าวหอมมะลิตราฉัตรชุด "จานบิน"อรอนงค์ ภู่เจริญ
2553ทัศนคติของผู้ชมที่ต่อตัวละครเพศที่ 3 ในภาพยนตร์ไทยศิวัตรา สิงห์ทอง
2553ทัศนคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุมที่มีต่อภาพยนตร์โฆษณาชุด Phenomenon ของ TOT 3Gศิรวิชญ์ พลีคราม
2553ทัศนคติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ต่อการแสดงความรับผิดชอบ (CSR) : กรณีศึกษามูลนิธิฐานเศรษฐกิจ กองทุนโครงการเกษตรอาหารกลางวัน ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีภาวศุทธิ เชื้อสง
2553การศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับสื่อเพลงลูกทุ่ง ของประชาชนในเขตปริมณฑลพัชรพล ขุนณรงค์
2553ศึกษาความพึงพอใจของผู้รับชมข่าว 3 มิติ กรณีศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครบุษกร อังคณิต
2553การรับรู้และทัศนคติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีต่อการประชาสัมพันธ์ของสายด่วนวัฒนธรรม 1765นุชรัตน์ ผลหิรัญกิจ
2553ศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อภาพยนต์โฆษณา COKE ชุด Happiness Factoryธีระวัฒน์ สันติวัฒน์
2553ศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อภาพยนตร์โฆษณากรมธรรม์ก้าวแรก ของบริษัทไทยประกันชีวิตชุด QUE SERA SERAธนายุส ศศิเจริญรัตน์
2553พฤติกรรมการเปิดรับและทัศนคติของวัยรุ่นต่อสื่อโทรทัศน์ ช่องแพนด้าชัลแนลทิศเชษฐ์ ดิษบรรจง
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 24