ECO-02. บทความวิชาการ/วิจัย (วารสารระดับชาติ) : [5] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
2013ความได้เปรียบเชิงแข่งขันของการส่งออกสับประรดกระป๋องของไทยปัทมา โกเมนท์จำรัส
11-July-2556แนวปฏิบัติในการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการในประเทศและนานาชาติปัทมา โกเมนท์จำรัส
6-March-2555ผลกระทบของนโยบายการค้าเสรีต่อเศรษฐกิจไทย : กรณีการนำเข้าผักและผลไม้จากประเทศจีนกนก คติการ; สุภาวดี โพธิยะราช; ภูมิศักดิ์ ราศรี; ราตรี เม่นประเสริฐ
6-March-2555ผลกระทบของนโยบายการค้าเสรีต่อเศรษฐกิจไทยสุภาวดี โพธิยะราช; ภูมิศักดิ์ ราศรี
6-March-2555แนวทางการพัฒนาการแปรรูปน้ำมันปาล์มของไทยกนก คติการ; สุภาวดี โพธิยะราช
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 5 of 5