ECO-07. ตำรา/สื่อการสอน/การอบรม (อื่นๆ) : [9] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 9 of 9
Issue DateTitleAuthor(s)
2013เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้นปัทมา โกเมนท์จำรัส
14-July-2556คู่มือแนวปฏิบัติที่ดีงานสหกิจศึกษาอนพัทย์ หนองคู
11-July-2556คู่มือแนวปฏิบัติที่ดีการจัดการการเรียนรู้การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอนพัทย์ หนองคู
11-July-2556การจัดการความรู้ด้านกิจการนักศึกษาอนพัทย์ หนองคู
23-July-2555คู่มือแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมหาวิทยาลัยศรีปทุม
23-July-2555คู่มือแนวปฏิบัติในการทำวิจัยสำหรับนักวิจัยมือใหม่มหาวิทยาลัยศรีปทุม
10-March-2555คณิตเศรษฐศาสตร์ปัทมา โกเมนท์จำรัส
10-March-2555เศรษฐกิจประเทศไทยจากการเปิดเสรีทางการค้าศรัณย์ วรรธนัจฉริยา; ภูมิศักดิ์ ราศรี; สุภาวดี โพธิยะราช
10-March-2555เศรษฐกิจไทยหลังการเปิดเสรีทางการค้า : กรณีการนำเข้าผักและผลไม้จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนสุภาวดี โพธิยะราช
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 9 of 9