EGI-06. ผลงานวิจัย : [19] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 19 of 19
Issue DateTitleAuthor(s)
21-November-2555การออกแบบและควบคุมเครื่องกัดชนิด 3 แกนวิทยา พันธ์เจริญศิลป์
21-November-2555การพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์สำหรับการลงทะเบียนเรียนของ ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์และภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ชัชวาลย์ วรวิทย์รัตนกุล
21-November-2555การพัฒนาการออกแบบอาคารต้านทานแผ่นดินไหว โดยใช้หลักการให้โครงสร้างมีความเสียหายคงที่ไพบูลย์ ปัญญาคะโป
21-November-2555การประเมินแรงเสียดทานในแบริ่งโดยใช้ ตัวกรองคาลมานแบบขายโอภาส โกมลวัฒนาพาณิชย์
21-November-2555การนำวัสดุเหลือใช้จากการผลิตภาคอุตสาหกรรมใช้ทำเสาเอ็น-คานทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ-ฉาบปูนไพจิตร ผาวัน
21-November-2555การศึกษาผลกระทบของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า บริเวณใกล้เคียงสายส่งจ่ายไฟฟ้าแรงสูงสำเริง ฮินท่าไม้
21-November-2555การหาคำตอบการไหลของกำลังงานไฟฟ้าที่เอื้อให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยมี ข้อจำกัดฟัซซี่แบบไม่เป็นเชิงเส้นกีรติ ชยะกุลคีรี
21-November-2555การหาคำตอบการไหลของกำลังงานไฟฟ้าที่มีต้นทุนการผลิตต่ำสุดในระบบไฟฟ้าที่มีต้นทุนการผลิตไม่ต่อเนื่องด้วยวิธีการเคลื่อนตัวของอนุภาคที่เหมาะสมที่สุกกีรติ ชยะกุล
19-November-2555การจัดการการใช้พลังงานไฟฟ้าในมหาวิทยาลัยศรีปทุม กรณีศึกษาอาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ธนภัทร พรหมวัฒนภักดี
19-November-2555ผลกระทบของเหล็กเสริมไม่ได้มาตรฐานที่มีต่อพฤติกรรมและกำลังขององค์อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กที่รับแรงดัดฉัตร สุจินดา
5-August-2555ตัวคูณลดกำลัง สำหรับมาตรฐานการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยอาศัยข้อมูลทางสถิติในประเทศไทยฉัตร สุจินดา
5-August-2555An The Study to Factor of Temperature which Effect to Tensile Strength of SpecimensJakapan Gunha
27-May-2555การออกแบบความหนาแผ่นพื้นคอนกรีตวางบนดินเพื่อรับนน.บรรทุก forklift truckชัชวาลย์ พูนลาภพานิช
24-September-2561แพลตฟอร์มพัฒนาระบบสื่อสารผ่านแสงที่มองเห็นแบบโอเพ่นซอร์ส สาธิตผ่านระบบพิพิธภัณฑ์อัจฉริยะเพชร นันทิวัฒนา คทา จารุวงษ์รังสี ปรีชา กอเจริญ และ เติมพงษ์ ศรีเทศ
27-August-2561เครือข่ายเซนเซอร์ไร้สาย เพื่อการเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลาก และดินถล่มสำหรับหมู่บ้านเสี่ยงภัยพื้นที่ลุ่มน้ำเพชร นันทิวัฒนา คทา จารุวงษ์รังสี ปรีชา กอเจริญ และ เติมพงษ์ ศรีเทศ
November-2558ผลกระทบของระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในระบบจำหน่ายแบบมัลติเฟสภรชัย จูอนุวัฒนกุล
March-2560การออกแบบและพัฒนาชุดโครงหุ่นยนต์ช่วยเดินสำหรับ ผู้ทุพพลภาพครึ่งท่อนล่างวนายุทธ์ แสนเงิน
2555การบำรุงรักษาเชิงป้องกันด้วยการวิเคราะห์สเปกตรัมกระแสของมอเตอร์วรัญญู บุญเพ็ญ; ภัทรธีระ จัยสิน
2555การทดสอบและพัฒนาอุปกรณ์ตรวจสอบกระแสไฟฟ้ารั่ว สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมภาคภูมิ ภู่สอาด; ภาณุวัฒน์ ศรีเมือ; จรัส สถาพรนุวงศ์
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 19 of 19