LAW-07. ตำรา/สื่อการสอน/การอบรม (อื่นๆ) : [21] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 21
Issue DateTitleAuthor(s)
31-July-2550พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฏหมายอาญา-
2565กฎหมายลิขสิทธิ์สำหรับการสร้างสื่อดิจิทัลช้องนาง วิพุธานุพงษ์
28-January-2565การคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของเด็กและเยาวชนผศ.ทัชชภร มหาแถลง
10-November-2021IT Laws and EthicsChongnang Wiputhanupong
29-October-2021กฎหมายลิขสิทธิ์สำหรับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์Chongnang Wiputhanupong
26-October-2021กฎหมายลิขสิทธิ์สำหรับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์Chongnang Wiputhanupong
30-March-2021อาชญากรรมทางธุรกิจในระบบเศรษฐกิจผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสิต อินทมาโน
February-2021เปรียบเทียบการรับรองกับ Notary Public ในสหรัฐอเมริกาผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสิต อินทมาโน
12-November-2562ข้อมูลชีวมาตร..ภัยสิทธิส่วนบุคคลผศ.ทัชชภร มหาแถลง
13-November-2020กฎหมายลิขสิทธิ์ทางปัญญาและความคิดสร้างสรรค์Chongnang Wiputhanupong
10-November-2020กฎหมายลิขสิทธิ์ทางปัญญาและความคิดสร้างสรรค์Chongnang Wiputhanupong
10-November-2020กฎหมายลิขสิทธิ์ทางปัญญาและความคิดสร้างสรรค์Chongnang Wiputhanupong
18-November-2020กฎหมายกับงานสร้างสรรค์ช้องนาง วิพุธานุพงษ์
18-November-2020กฎหมายกับงานสร้างสรรค์ช้องนาง วิพุธานุพงษ์
18-November-2020กฎหมายกับงานสร้างสรรค์ช้องนาง วิพุธานุพงษ์
18-November-2020กฎหมายกับงานสร้างสรรค์ช้องนาง วิพุธานุพงษ์
18-November-2020กฎหมายกับงานสร้างสรรค์ช้องนาง วิพุธานุพงษ์
18-November-2563การระงับข้อพิพาทในคดีครอบครัวผศ.ทัชชภร มหาแถลง
18-November-2020กฎหมายกับงานสร้างสรรค์Chongnang Wiputhanupong
6-June-2020เปรียบเทียบการรับรองกับ Notary Public ในต่างประเทศผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสิต อินทมาโน; ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสิต อินทมาโน
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 21