LAW-11. การค้นคว้าอิสระ/สารนิพนธ์ : [232] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 232
Issue DateTitleAuthor(s)
16-November-2555วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างความตกลงทริปส์และกฎหมายสิทธิบัตรในเรื่องมาตรการบังคับใช้สิทธิของกฎหมายไทยกับความตกลงทริปส์จารุวรรณ แจ้งสว่าง
16-November-2555ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการที่บริษัทได้มาซึ่งหุ้นของตนเองสุชาติ หวังสันติพร
16-November-2555ปัญหาทางกฎหมายธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ศึกษากรณีการเกิดสัญญาสมชัย ทรัพย์ศิริผล
16-November-2555กฎหมายสิ่งแวดล้อมกับองค์กรภาคธุรกิจ : ศึกษากรณีปัญหาสิ่งแวดล้อมจากภาคธุรกิจการท่องเที่ยวกับการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนศุภฤกษ์ สิทธิยุโณ
16-November-2555ปัญหาการคุ้มครองแรงงานในกิจการอุดมศึกษาเอกชนรุ่งทิวา ศรีสุวรรณ
16-November-2555มาตรการทางกฎหมายในการขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีกรรมการอิสระพอพล อ่อนผัน
16-November-2555ปัญหาการตีความกฎหมายในสัญญาที่เกี่ยวกับการส่งมอบสังหาริมทรัพย์บุญเกิด ร่องแก้่ว
16-November-2555ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายลิขสิทธิ์กับธุรกิจเพลงออนไลน์นิตินาถ บุญมา
16-November-2555กฎหมายการค้าระหว่างประเทศของประเทศไทยศึกษากรณี หลักการโอนกรรมสิทธิ์และภาระความเสี่ยงธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์
16-November-2555มาตรการทางกฎหมายในการแก้ไขปัญหาการรับข้อความทางอิเลคทรอนิคส์ที่ไม่พึงประสงค์ : กรณี SMS MMS บนโทรศัพท์มือถือณรงค์ ศรีสุวรรณ
16-November-2555ขอบเขตอำนาจการจัดเก็บภาษีอากรบนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ฐิติรัตน์ โมรัษเฐียร
16-November-2555ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับความเป็นผลของคำเสนอและคำสนองในการทำสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ชาญวิชช์ ปิยกิตติกร
16-November-2555ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับอำนาจรัฐในการปิดกั้นเว็บไซต์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตขวัญนุช แสนสุข
16-November-2555หลักสุจริตทางพาณิชย์ก่อเกียรติ พิมทอง
9-November-2555ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับมาตรฐานการพิสูจน์:ศึกษากรณีฟ้องหย่าจิราวรรณ กิตติทรัพย์เจริญ
9-November-2555ความรับผิดทางแพ่งของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกากับของประเทศไทยเทพฤทธิ์ วงศ์ไทย
2553ปัญหากฏหมายเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจดทะเบียนเครื่องหมายรับรองธีรพันธ์ ภู่กลั่น
2553ความรับผิดตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญา : ศึกษากรณีโครงการดาวเทียม THEOSเชรษฐา สุวรรณิน
2553ความรับผิดตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.2478 : ศึกษากรณีการส่งเสริมการขายโดยการแถมพกหรือให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชคสิโรตม์ กัดโกนา
2553ปัญหาข้อกฏหมายในการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เป็นรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุศิวพร เลิศมงคล
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 232