Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 21-30 of 36 (Search time: 0.007 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
21-November-2555คติชนวิทยา: ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านการดูแลรักษาสุขอนามัย กรณีศึกษา อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่นการุณันทน์ รัตนแสนวงษ์
21-November-2555การกำจัดสารอินทรีย์และโลหะหนักจากน้ำเสียโดยใช้สาหร่ายขนาดเล็กสุนีรัตน์ เรืองสมบูรณ์
21-November-2555การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการประเมินการสอนของอาจารย์ มหาวิทยาลัยศรีปทุมวราภรณ์ ไทยมา
19-March-2555Turning An English Seminar Course Into A Student – Centered English ClassroomGloria Vidheecharoen
18-March-2555อยากเก่งภาษาอังกฤษ ต้องคิดนอกกรอบผศ. บุญเลิศ วงศ์พรม
19-March-2555การพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (Personnel Development in Tourism Industry)ราณี อมรินทร์รัตน์
18-March-2555ผู้เรียนภาษาที่ประสบความสำเร็จมีคุณสมบัติอย่างไร?กฤษณา สิกขมาน
18-March-2555Listening skill in learning English!ราศรี ศิลป์
14-March-2555ส่องนโยบายการศึกษาภาษาอังกฤษของรัฐบาลไทย จริงใจ หรือเพียงขายฝันบุญเลิศ วงศ์พรม
18-March-2555Balanced Scorecard สู่การปฏิบัติกฤษณา สิกขมาน