Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-5 of 5 (Search time: 0.0 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
19-March-2555การศึกษารูปแบบ ลักษณะ และผลสัมฤทธิ์ในการเรียนเชิง อิเล็กทรอนิกส์(e-Learning) ในสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรธุรกิจ (A Study of e-Learning Model and Its Achievement in Higher Education Institutions and Business Corporations)ณรงค์ชัย ปินทรายมูล; บุญเลิศ วงศ์พรม; อุทัย ภิรมย์รื่น
20-December-2561การแปลในยุคใหม่กับการปรับตัวของผู้เรียน ผู้สอน และนักแปลบุญเลิศ วงศ์พรม; ถาวร ทิศทองคำ
2006การศึกษารูปแบบ ลักษณะ และผลสัมฤทธิ์ในการเรียนเชิง อิเล็กทรอนิกส์(e-Learning) ในสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรธุรกิจณรงค์ชัย ปินทรายมูล; บุญเลิศ วงศ์พรม; อุทัย ภิรมย์รื่น
10-November-2553ส่องนโยบายการศึกษาภาษาอังกฤษของรัฐบาลไทย จริงใจ หรือเพียงขายฝันบุญเลิศ วงศ์พรม
14-March-2555ส่องนโยบายการศึกษาภาษาอังกฤษของรัฐบาลไทย จริงใจ หรือเพียงขายฝันบุญเลิศ วงศ์พรม