Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 36 (Search time: 0.003 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
18-March-2555Mercy Propping Up the Worldศิลป์ ราศรี
21-November-2555การใช้และความต้องการสารนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนในกรุงเทพมหานครน้ำทิพย์ วิภาวิน
January-2562การศึกษาภาวะผู้นำแบบร่วมมือร่วมพลังของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการดำาเนินงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของภาครัฐ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาววราภรณ์ ไทยมา; บุญไช จันทร์สีนา; วัยวุฑฒ์ อยู่ในศิล
20-December-2561การแปลในยุคใหม่กับการปรับตัวของผู้เรียน ผู้สอน และนักแปลบุญเลิศ วงศ์พรม; ถาวร ทิศทองคำ
2549Pattern Practice: An effective English teaching Methodศิลป์ ราศรี
2551Mercy Propping Up the Worldศิลป์ ราศรี
2550การศึกษาความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของแม่บ้านคนไทยที่ทำงานในบ้านของชาวต่างชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อศิลป์ ราศรี
10-November-2553ส่องนโยบายการศึกษาภาษาอังกฤษของรัฐบาลไทย จริงใจ หรือเพียงขายฝันบุญเลิศ วงศ์พรม
10-November-2553อยากเก่งภาษาอังกฤษ ต้องคิดนอกกรอบบุญเลิศ วงศ์พรม
2550Balanced Scorecard สู่การปฏิบัติกฤษณา สิกขมาน