Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-7 of 7 (Search time: 0.0 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
11-July-2556การศึกษาผลการเรียนรู้อีเลิร์นนิ่งช่วยสอนในรายวิชาเศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้นปัทมา โกเมนท์จำรัส
17-July-2554การศึกษาเพื่อสำรวจกิจกรรมและลักษณะโดยทั่วไปของการแพทย์แผนไทยประจำท้องถิ่น จากฐานทรัพยากรชีวภาพจิราพร แสงพล
17-July-2554การศึกษาการใช้ประโยชน์ของพืชสมุนไพรจันทร์จิรา เผือกผู้
17-July-2554การศึกษาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น : การแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลณัฐฐณิชา ต่อโชติ
8-March-2555การศึกษาเพื่อสำรวจกิจกรรมและลักษณะโดยทั่วไปของการแพทย์แผนไทยประจำท้องถิ่น จากฐานทรัพยากรชีวภาพจิราพร แสงพล
8-March-2555การศึกษาการใช้ประโยชน์ของพืชสมุนไพรจันทร์จิรา เผือกผู้
8-March-2555การศึกษาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น : การแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลณัฐฐณิชา ต่อโชติ