Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 19 (Search time: 0.004 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
9-February-2008รายงานการอ่านวิจัยสถาบัน เรื่อง การจัดการเรียนการสอนขนิษฐา ชัยรัตนาวรรณ
9-February-2008สรุปผลที่ได้จากการอ่านรายงานวิจัยสถาบัน เรื่อง แนวทางการปฏิรูปการจัดการอุดมศึกษาขนิษฐา ชัยรัตนาวรรณ
31-January-2008ชีวิตที่ต้องอยู่กับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเมื่อภาวะโลกร้อนขนิษฐา ชัยรัตนาวรรณ
9-February-2008การใช้งานวิจัยเพื่อพัฒนาอย่างมืออาชีพขนิษฐา, ชัยรัตนาวรรณ
31-March-2009การเมืองไม่ใช่ "อวิชชาธิปไตยและไสยศาสตร์"ณกมล ปุญชเขตต์ทิกุล
28-January-2009โรฮิงญา กับสิทธิมนุษยชนสากลณกมล ปุญชเขตต์ทิกุล
10-February-2009รุนแรงนิยม กับสังคมอุดมการณ์ณกมล ปุญชเขตต์ทิกุล
5-March-2009อาเซียน ทิศทางที่ยังจับต้องไม่ได้ณกมล ปุญชเขตต์ทิกุล
28-February-2008e-portfolios Developmentภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท์
2007CIPP โมเดลประเมินที่ใช้กันอย่างแพร่หลายขนิษฐา ชัยรัตนาวรรณ