Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-9 of 9 (Search time: 0.016 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
15-February-2551จริยธรรมทางธุรกิจกิตติภูมิ มีประดิษฐ์
19-March-2555การพัฒนาลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตด้วยการศึกษาทั่วไปกิตติภูมิ มีประดิษฐ์
3-September-2555ครูอาชีพกิตติภูมิ มีประดิษฐ์
3-September-2555การพัฒนาระบบราชการไทยสู่ความพึงพอใจภาคประชาชน : แนวคิดเชิงบูรณาการในยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทยกิตติภูมิ มีประดิษฐ์
3-September-2555ปีเตอร์ ดรักเกอร์ ทอม ปีเตอร์ และไมเคลิ พอร์เตอร์ ต้นแบบของมหากูรูนักบริหารจัดการมืออาชีพกิตติภูมิ มีประดิษฐ์
3-September-2555จริยธรรมทางธุรกิจ : การพัฒนาคุณภาพจิตที่มีอิทธิพลต่อความประพฤติของมนุษย์ในสังคมกิตติภูมิ มีประดิษฐ์
15-February-2551ปีเตอร์ ดรักเกอร์กิตติภูมิ มีประดิษฐ์
15-February-2551บวร บทบาทของบ้าน วัด โรงเรียนกิตติภูมิ มีประดิษฐ์
15-February-2551การพัฒนาระบบราชการไทยกิตติภูมิ มีประดิษฐ์