Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 14 (Search time: 0.004 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2550นักวิเคราะห์นโยบาย : ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการวิเคราะห์นโยบายขนิษฐา ชัยรัตนาวรรณ
2550สถาบันอุดมศึกษากับแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาขนิษฐา ชัยรัตนาวรรณ
9-February-2008รายงานการอ่านวิจัยสถาบัน เรื่อง การจัดการเรียนการสอนขนิษฐา ชัยรัตนาวรรณ
9-February-2008สรุปผลที่ได้จากการอ่านรายงานวิจัยสถาบัน เรื่อง แนวทางการปฏิรูปการจัดการอุดมศึกษาขนิษฐา ชัยรัตนาวรรณ
31-January-2008ชีวิตที่ต้องอยู่กับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเมื่อภาวะโลกร้อนขนิษฐา ชัยรัตนาวรรณ
2007CIPP โมเดลประเมินที่ใช้กันอย่างแพร่หลายขนิษฐา ชัยรัตนาวรรณ
2550นักวิเคราะห์นโยบาย : ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการวิเคราะห์นโยบายขนิษฐา ชัยรัตนาวรรณ
9-February-2008สรุปผลที่ได้จากการอ่านรายงานวิจัยสถาบัน เรื่อง แนวทางการปฏิรูปการจัดการอุดมศึกษาขนิษฐา ชัยรัตนาวรรณ
2007CIPP โมเดลประเมินที่ใช้กันอย่างแพร่หลายขนิษฐา ชัยรัตนาวรรณ
4-September-2555วิจัยสถาบันคืออะไร ทำไปทำไมขนิษฐา ชัยรัตนาวรรณ