ผลงานวิจัย : [12] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 12 of 12
Issue DateTitleAuthor(s)
24-July-2554การศึกษาเจตคติต่อวิชาการวิเคราะห์รายงานทางการเงินของนักศึกษาเสาวลักษณ์ เลิศวรสิริกุล
24-July-2554การแก้ปัญหาความแตกต่างทางการเรียนรู้วิชาการบัญชีจัดการของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจด้วยวิธีเพื่อนสอนเพื่อนพัฒธณี ดวงเนตร
24-July-2554ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติต่อวิชาการบัญชีการจัดการกับพรรณทิพย์ อย่างกลั่น
13-August-2552การศึกษาเจตคติต่อวิชาการบัญชีจัดการของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและคณะสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุมอย่างกลั่น, พรรณทิพย์
3-February-2552การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปีการศึกษา 2549อัจฉราพร โชติพฤกษ์
5-April-2551ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานครSuwannee Rungjaturong
14-March-2551ความคิดเห็นและความเข้าใจของผู้ทำบัญชีเกี่ยวกับการกำหนดคุณสมบัติผู้ทำบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543เพชรเจริญ, ธาราวัน
2550ความเข้าใจและความคิดเห็นของผู้ทำบัญชีที่มีต่อมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 56 เรื่อง การบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้รองเอก วรรณพฤกษ์
2549การศึกษาและวิเคราะห์แนวโน้มของหลักสูตรบัญชีบัณฑิตสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชน สำหรับช่วง 5 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2549-2553)อัจฉราพร โชติพฤกษ์
2545การติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ภาคปกติ ระหว่างปีการศึกษา 2539-2542อัจฉราพร โชติพฤกษ์
2550ผลกระทบของการเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปีต่อการลงทุน:กรณีศึกษาบริษัทในธุรกิจพลังงานที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกัลยาภรณ์, ปานมะเริง เบอร์ค
21-October-2011ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีขั้นสูง 2 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุมรองเอก วรรณพฤกษ์
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 12 of 12