CLS-11. การค้นคว้าอิสระ/สารนิพนธ์ : [21] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 21
Issue DateTitleAuthor(s)
2560การเพิ่มประสิทธิภาพของโซ่อุปทานสถานศึกษาเอกชนด้วยการจัดการความรู้ กรณีศึกษา : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุมสุวิชา สวัสดี
2560แนวทางการลดปัญหาการเน่าเสียของผักผลไม้สดส่งออกโดยเครื่องบินศิรินันท์ พันโน
2560การวางผังคลังสินค้าสำเร็จรูปด้วย ABC ANALYSIS กรณีศึกษา โรงงานผลิตผนังสำเร็จรูปทรงศักดิ์ อยู่นาน
2560การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการจัดการคลังสินค้าแบบ REAL TIME กรณีศึกษา : ธุรกิจชิ้นส่วนรถยนต์อัศนีย์ หมอยา
2560การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการจัดการขนส่งสินค้า กรณีศึกษา : บริษัทผู้ให้บริการด้านธุรกิจขนส่งสินค้าวัชรพล สิงหะเนติ
2559การจัดการโลจิสติกส์ที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการดำเนินงานของฟาร์มสุกรในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยวัชราพร ดงน้อย
2559การพัฒนาระบบการบริหารสินค้าคงคลังโดยผู้จัดจำหน่ายบนหน้าเว็บแอพพลิเคชั่น ประเภทสินค้า Non-Food กรณีศึกษา: บริษัทเซ็นทรัลเรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัดณิชากร พีระพันธุ์
2559การลดระยะเวลาการเติมสินค้าหน้าชั้นวางโดยใช้ระบบคัมบัง กรณีศึกษา ธุรกิจค้าปลีกกุสุมา ไชยโชติ
2559การศึกษารูปแบบโซ่อุปทานของร้านแว่นตารายย่อยอนุกูล แป้นแก้ว
2559การพยากรณ์ความต้องการแว่นตา กรณีศึกษา : ร้านรักแว่นอนุสรณ์ บุญสง่า
2559ความพร้อมของบุคลากรในองค์กรผู้ให้บริการโลจิสติกส์เพื่อรองรับ เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC กรณีศึกษา : บริษัท ดาวตะวันออก จำกัดสรัลรัฐ รุ่งเรือง
2559แนวทางการลดพลังงานน้ำมันเชื้อเพลิงในการขนส่งสินค้า กรณีศึกษา : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคฐิติพงศ์ ขนส่งฐิติกร ชมขุนทด
2559การศึกษาสมรรถนะของบุคลากรด้านโลจิสติกส์ 4.0 ด้วยเทคนิคการแปลงหน้าที่เชิงคุณภาพ (QFD)ภคพล พิงพิทยากุล
2559แนวทางลดการสูญหายของวัตถุดิบในคลังสินค้า กรณีศึกษา: บริษัท ABC อิเล็กทรอนิกส์เทพกมล ศรีระพรหม
2559การพัฒนาระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q-MARK) กรณีศึกษา : บริษัท ดาวตะวันออก จำกัดกวิน พินสาราญ
2559การศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจขนส่งสินค้าต่อเนื่องด้วยรถบรรทุกและรถไฟ กรณีศึกษา การขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภคบนเส้นทาง แหลมฉบัง – หนองตะไก้ จังหวัดอุดรธานีธีรวัลย์ ภิญโญวงษ์
2559การตัดสินใจคัดเลือกซัพพลายเออร์ด้วยเทคนิควิธีการวิเคราะห์ เชิงลำดับชั้น กรณีศึกษา ร้านรักษณีย์นวดไทยและสปาพัทชา มากสมบูรณ์
2559การหาทำเลที่ตั้งคลังสินค้าด้วยเทคนิควิธีศูนย์กลางโน้มถ่วงและวิธีการประเมินระดับความสำคัญของปัจจัย กรณีศึกษา : ธุรกิจนำเข้าวัตถุดิบอาหารพนารัตน์ เหล่าพงศ์เจริญ
2559การลดความเสียหายจากกระบวนการขนส่งสินค้าปลาทะเลแช่แข็ง กรณีศึกษา ห้องเย็น ส.ทรัพย์สมุทร สาขา บุรีรัมย์คุณานนท์ จงทอง
2559การวางผังคลังสินค้าห้องเย็น กรณีศึกษา ห้องเย็น ส.ทรัพย์สมุทรอนิรุต ทรัพย์สุคนธ์
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 21