S_KHO-06. ผลงานวิจัย [0] : [5] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
2558ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติงานทางการบัญชีกับประสิทธิภาพการทำงาน ของนักบัญชีในสถาบันอุดมศึกษาของไทยอมราลักษณ์ สุภาพินิจ
November-2558ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกชมภาพยนตร์ดิจิทัลในประเทศไทย กรณีศึกษาโรงภาพยนตร์ระบบมัลติเพล็กซ์ชาญวิทย พรหมพิทักษ์
October-2559นักการบัญชีไทยกับความพร้อมในการใช้มาตรฐานการบัญชีตามกรอบ มาตรฐาน กลุ่มเศรษฐกิจอาเซียนเดือนฉาย ซ่อนกลาง
October-2014GLOBAL STRATEGIC MANAGEMENT COMPETENCY AND FIRM PERFORMANCE: AN EMPIRICAL INVESTIGATION OF TEXTILES EXPORTING BUSINESSES IN THAILANDCHEEWAN THONGSODSANG
November-2558ผลกระทบจากการใช้สื่อโซเชียลมีเดียของคนวัยทำงานในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอดิสรณ์ อันสงคราม
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 5 of 5