Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-6 of 6 (Search time: 0.004 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2552ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การ กับความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานบริษัทเอกชนสิริมา แจ่มบุญศรี
2551การประยุกต์ใช้การผลิตแบบลีนในกระบวนการผลิตใบชาเสาวนี อยู่จุ้ย
2551การศึกษาแนวคิดและการทดสอบเทคนิคการพยากรณ์อำนาจ พรหมสุรินทร์
2551ศึกษาปัจจัยความสำคัญของการจัดการคุณภาพโดยรวมในธุรกิจจัดซื้อและการประมูลออนไลน์โดยอาศัยกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์สาธิต เดโชนันทกุล
2552การสร้างตัวแบบการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM) องค์การบริหารส่วนตำบลวธิดา มุ่งเจริญ
2551การศึกษากระบวนการธุรกิจของห่วงโซ่อุปทานในกิจการอาหารสำเร็จรูปแช่เยือกแข็งโดยอาศัยกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์หทัยรัตน์ ผ่องศรี