TLC-02. บทความวิชาการ/วิจัย (วารสารระดับชาติ) : [3] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 3 of 3
Issue DateTitleAuthor(s)
September-2562ตัวแบบคุณลักษณะการเป็นองค์การนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภารดร ดุลณกิจ; สิรินธร สินจินดาวงศ์; ชารี มณีศรี
July-2561แนวทางพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์พงษ์ชัย เพ็ญศักดิ์ณุสรณ์ และสิรินธร สินจินดาวงศ์
January-2561การพัฒนาอาจารย์ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม: รางวัลอาจารย์ดีเด่น ด้านการสอนสิรินธร สินจินดาวงศ์; วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์; กรกฎ ผกาแก้ว
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 3 of 3