Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-5 of 5 (Search time: 0.0 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
25-July-2559ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานราชการส่วนกลางของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : EFFICIENCY IN THE PERFORMANCE OF THE GOVERNMENT EMPLOYEE,THE DEPARTMENT OF DISASTER PREVENTION AND MITIGATIONณัฐวรท ผ่องสุวรรณ์
255ปัจจัยค่าตอบแทนที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลประภาพร พฤกษะศรี
2557ปัจจัยคุณภาพชีวิตในการทำงานและคุณลักษณะของงานที่มีผลต่อ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร:กรณีศึกษาโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งอมรรัตน์ เศวตวงษ์
2558ความสัมพันธ์ระหว่างขีดความสามารถหลักและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัดภัสส์ศา นวนขนาย
2558ความสัมพันธ์ระหว่างขีดความสามารถหลักและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน กรณีศึกษา บริษัท กัสโต้ รับเบอร์ วู้ดดีไซน์ จำกัดประจัญพล วงษ์ดนตรี