หนังสือที่ผลิตโดยอาจารย์มหาวิทยาลัยศรีปทุม : [30] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 30
Issue DateTitleAuthor(s)
10-July-2551การบริหารห้องสมุดยุคใหม่น้ำทิพย์ วิภาวิน
10-July-2551นวัตกรรมห้องสมุดน้ำทิพย์ วิภาวิน; นงเยาว์, เปรมกมลเนตร
10-July-2551ปฎิบัติการฟิสิกส์1ปัญญาเหล็ก, ปรเมษฐ์
10-July-2551ความรู้เบื้อต้นและทฤษฎีการสื่อสารมีศิลปวิกกัย, กาญจนา
10-July-2551สถิติธุรกิจเกียรติก้องคีรี, อัมพา; พรรณี, บุญสุยา
10-July-2551Access to Library and Information Systemswipawin namtip
10-July-2551การใช้ภาษาไทย 1บุญสม, วาสนา
2547การเขียนโปรแกรมภาษาจาวาเบื้องต้นปราลี, โพนคำ
2540การใช้ห้องสมุดและแหล่งสารนิเทศสุมน ถนอมเกียรติ
2541คณิตศาสตร์เบื้องต้นพรรณี, บุญสุยา; อำนาจ, วังจีน; บรรเทิง, แก่นสาร; ธัญกร, ขุนทอง
2549รวมบทความทางวิชาการบุญเลิศ, วังศ์พรม
2541สถิติธุรกิจอัมพา, เกียรติก้องคีรี; พรรณี, บุญสุยา
2540มนุษย์กับวิทยาศาสตร์กายภาพกิตติภูมิ, มีประดิษฐ์
2546ทักษะการใช้ห้องสมุดยุคใหม่น้ำทิพย์ วิภาวิน
2541ฟิสิกส์1ปรเมษฐ์, ปัญญาเหล็ก
2541คณิตศาสตร์ธุรกิจอำนาจ, วังจีน; พรรณี, บุญสุยา
2547การจัดการความรู้กับคลังความรู้น้ำทิพย์ วิภาวิน
2539การใช้ห้องสมุดสุมน ถนอมเกียรติ
2541สถิติเบื้องต้นวรรณรี, ปานศิริ; อำนาจ, วังจีน
2540หลักการบัญชี2อัจฉราพร, โชติพฤกษ์
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 30