บทความวิชาการ : [17] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 17 of 17
Issue DateTitleAuthor(s)
10-November-2553ส่องนโยบายการศึกษาภาษาอังกฤษของรัฐบาลไทย จริงใจ หรือเพียงขายฝันบุญเลิศ วงศ์พรม
10-November-2553อยากเก่งภาษาอังกฤษ ต้องคิดนอกกรอบวงศ์พรม, ผศ. บุญเลิศ
2008ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าของโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานครราณี, อมรินทร์รัตน์
2008การพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวราณี, อมรินทร์รัตน์
2006การศึกษารูปแบบ ลักษณะ และผลสัมฤทธิ์ในการเรียนเชิง อิเล็กทรอนิกส์(e-Learning) ในสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรธุรกิจณรงค์ชัย, ปินทรายมูล; บุญเลิศ, วงศ์พรม; อุทัย, ภิรมย์รื่น
2548ผู้เรียนภาษาที่ประสบความสำเร็จมีคุณสมบัติอย่างไร?กฤษณา, สิกขมาน
2551Mercy Propping Up the Worldศิลป์ ราศรี
2548Listening skill in learning English!ศิลป์ ราศรี
2549Pattern Practice: An effective English teaching Methodศิลป์ ราศรี
2548At what age should Thai kids start learning English?ศิลป์ ราศรี
2550Balanced Scorecard สู่การปฏิบัติกฤษณา สิกขมาน
2548ผู้เรียนภาษาที่ประสบความสำเร็จมีคุณสมบัติอย่างไร?กฤษณา, สิกขมาน
2540ยุทธศาสตร์ธุรกิจ SMEs ภาคอุตสาหกรรมกฤษณา, สิกขมาณ
2008Turning An English Seminar Course Into A Student – Centered English ClassroomGloria Vidheecharoen
2007The Role of a Teacher in the Teaching of Grammarไพบูลย์ สุขวิจิตร
2007How Long Will It Take Me...ไพบูลย์ สุขวิจิตร
2006แผนการจัดการเรียนรู้พัชราพร / พีราวุฏฐ์, รัตนวโรภาส / พิมพ์รอด
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 17 of 17