วารสารศรีปทุมปริทัศน์ : [24] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 24
Issue DateTitleAuthor(s)
February-2555กลยุทธ์การสื่อสารของผู้ปฏิบัติงานบริการสารสนเทศของห้องสมุดมหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล-
June-2554วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มิถุนายน 2554มหาวิทยาลัยศรีปทุม
December-2553วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 2 เดือน มกราคม - ธันวาคม 2553สำนักวิจัย, มหาวิทยาลัยศรีปทุม
July-2006วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2549มหาวิทยาลัยศรีปทุม
July-2010วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2553มหาวิทยาลัยศรีปทุม
January-2006วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2549มหาวิทยาลัยศรีปทุม
July-2005วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2548มหาวิทยาลัยศรีปทุม
January-2005วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2548มหาวิทยาลัยศรีปทุม
July-2004วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2547มหาวิทยาลัยศรีปทุม
January-2004วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2547มหาวิทยาลัยศรีปทุม
July-2003วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2546มหาวิทยาลัยศรีปทุม
January-2003วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2546มหาวิทยาลัยศรีปทุม
July-2002วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2545มหาวิทยาลัยศรีปทุม
January-2002วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2545มหาวิทยาลัยศรีปทุม
July-2001วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2544มหาวิทยาลัยศรีปทุม
January-2001วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2544มหาวิทยาลัยศรีปทุม
December-2009วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 1 เดือน มกราคม - ธันวาคม 2552มหาวิทยาลัยศรีปทุม
January-2010วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มิถุนายน 2553มหาวิทยาลัยศรีปทุม
July-2009วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยสาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2552มหาวิทยาลัยศรีปทุม
January-2009วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มิถุนายน 2552มหาวิทยาลัยศรีปทุม
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 24