ECO-08. ผลงานนักศึกษา : [12] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 12 of 12
Issue DateTitleAuthor(s)
8-March-2555การวิเคราะห์ทางการเงินของการลงทุนในธุรกิจหอพักและความคิดเห็นของผู้พักอาศัยต่อการบริการสิ่งอำนวยความสะดวก กรณีศึกษาหอพัก191บริเวณใกล้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนืออริสรา วิเชียรรัตนพงษ์; ธนันธร นันตสุวรรณ
8-March-2555ห่วงโซ่อุปทานผักและผลไม้นำเข้าจากประเทศจีนมายังประเทศไทยสุเทพ คงเกื้อ
8-March-2555การวิเคราะห์ทางการเงินในการลงทุนปลูกและระบบการตลาดของไผ่กิมซุ่งปรัชญ วิเชียรนพรัตน์
8-March-2555การบริหารจัดการเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหลังเกษียณอายุของพนักงานรัฐวิสาหกิจรัฐพล โพธิ์ประสาท
8-March-2555การศึกษาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น : การแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลณัฐฐณิชา ต่อโชติ
8-March-2555การศึกษายาพื้นบ้านบนฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพพิชญาภรณ์ ขุนชุ่ม
8-March-2555การศึกษาเพื่อสำรวจกิจกรรมและลักษณะโดยทั่วไปของการแพทย์แผนไทยประจำท้องถิ่น จากฐานทรัพยากรชีวภาพจิราพร แสงพล
8-March-2555การศึกษาการใช้ประโยชน์ของพืชสมุนไพรจันทร์จิรา เผือกผู้
8-March-2555การศึกษาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติบนฐานข้อมูลชีวภาพราตรี พิมสาร
8-March-2555การศึกษาการใช้ฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพของประเทศไทยเกษรา แซ่โต๋ว
8-March-2555การศึกษาเพื่อสำรวจพลังงานชีวภาพที่ได้จากพืชพลังงานในภาคเกษตรกรรมมลฤดี มีประเสริฐ
6-March-2555การศึกษาข้อมูลธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพบนฐานข้อมูลชีวภาพพิมพ์วิภา พิมสาร
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 12 of 12