GRA-06. ผลงานวิจัย : [7] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
21-November-2555การติดตามผลบัณฑิตและมหาบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2544กาญจนา มณีแสง
5-March-2555ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการไม่ปล่อยตัวชั่วคราวเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนสุมน ถนอมเกียรติ
2561คุณภาพชีวิตในการทำงานที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การและประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานของพนักงานในกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมประพันธ์ ชัยกิจอุราใจ
May-2561ปัจจัยที่ส่งผลต่อความภักดีของบุคลากรในธุรกิจขายตรง กรณีศึกษา บริษัทในสมาคมพัฒนาการขายตรงไทยนิวัติ จันทราช
January-2555ปัจจัยที่ส่งผลต่อศักยภาพการทำวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยศรีปทุมปิยากร หวังมหาพร
June-2559การวิเคราะห์ดัชนีต้นทุนโลจิสติกส์ระดับจุลภาคธรินี มณีศรี
2555การสร้างตัวแบบจากทฤษฎีมูลค่าแบรนด์ในมุมมองของนักศึกษาสำหรับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวิชิต อู่อ้น
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 7 of 7