INF-10. วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก : [14] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 14 of 14
Issue DateTitleAuthor(s)
2561วิธีการตัดคำและออกแบบออนโทโลจีสำหรับประเมินคำตอบอัตนัยภาษาไทยเศรษฐชัย ใจฮึก
2561การพัฒนาระบบประเมินห้องเรียนอัจฉริยะเสมือนสำหรับการศึกษาไทยพันธิการ์ วัฒนกุล
2557การหาจุดสนใจของภาพที่เหมาะสมของขั้นตอนวิธีเอสไอเอฟที สำหรับการยืนยันภาพลายเซ็นชัชวาลย์ วรวิทย์รัตนกุล
2559การสร้างแบบจำลองกฎความสัมพันธ์สำหรับฐานข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า โดยใช้เทคนิค เอฟพี-กโรธณัฏญาพร ชื่นมัจฉา
2557ตัวแบบวุฒิภาวะธรรมาภิบาลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบการประเมินประสิทธิภาพ ระดับความเป็นธรรมาภิบาลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในสถาบันอุดมศึกษาไทยกัลยา ใจรักษ์
2560ตัวแบบวุฒิภาวะความสามารถในการสร้างความไว้วางใจเพื่อการประเมินคุณภาพเว็บไซต์ของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านการรับรู้ของลูกค้ารัฐ ใจรักษ์
2560การวินิจฉัยผลตรวจเลือดโดยใช้ออนโทโลจีและกฎนิวโรฟัซซีแบบปรับตัวได้รณรงค์ แก้วประเสริฐ
2560ระบบการแลกเปลียนสารสนเทศและข้อมูลทางการแพทย์ในระบบส่งต่อผ่านเว็บเซอร์วิสธีรินทร์ เกตุวิชิต
2560การพัฒนาตัวแบบตัวบ่งชี้สมรรถนะด้านไอซีทีสำหรับผู้สอนในสถาบัน การพลศึกษาในประเทศไทยกนก อ้นถาวร
2560การจำแนกใบพืชโดยการใช้คุณลักษณะรูปทรงและพื้นผิวของใบพืชด้วย ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมธวัช รวมทรัพย์
2560ตัวแบบวุฒิภาวะการจัดการความรู้สำหรับพัฒนาระบบสารสนเทศการประเมินและการแนะนาเพื่อมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยจีรวรรณ นกเอี้ยงทอง
2560ตัวแบบและระบบบริการแคชสำหรับ การแคชคลาวด์แบบใช้ร่วมกันที่ฝั่งไคลเอ็นท์จตุรงค์ ศรีวิโรจน์
2560ระบบนายหน้าโดยใช้ออนโทโลจีเพื่อการดำเนินการร่วมกัน ของการคำนวณแบบคลาวด์หลายแพลตฟอร์มสุระชัย หัวไผ่
2560การพัฒนาออนโทโลจีสำหรับระบบผู้แนะนำการเลือกข้อสอบภาคปฏิบัติสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยปัจจัยเชิงคุณภาพทนุวงศ์ จักษุพา
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 14 of 14