LAW-09. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท : [33] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 33
Issue DateTitleAuthor(s)
21-November-2555ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการประกันชีวิตบุคคลอื่น ศึกษากรณีการให้ความยินยอมในการทำประกันชีวิตบุคคลอื่นทยาพร เศวตพิกุล
21-November-2555วิเคราะห์ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551จักรพงษ์ บุญอ่ำ
21-November-2555การแก้ไขกฏหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ให้รองรับการทำวิศวกรรมย้อนกลับสำหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภายใต้กรอบ WIPO Copyright Treatyศิวพร เสาวคนธ์
21-November-2555มาตรการทางกฏหมายในการจำกัดการใช้สารอันตรายบางชนิดในผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จิรพันธ์ นันศรี
21-November-2555มาตรการทางกฏหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจค้าปลีกสุธีเทพ ศักดิ์พันธ์พนม
21-November-2555ความรับผิดชอบในผลิตภัณฑ์ยานิสาชล ตรีไพบูลย์
21-November-2555ปัญหากฏหมายเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ :ศึกษากรณีการส่งมอบสวรินทร์ เสาวคนธ์
21-November-2555ปัญหาหลักปฏิบัติแรงงานต่างด้าวในธุรกิจประมงทะเลสรรธาน ภู่คำ
2560การนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดอาญาชาริณี กระตุฤกษ์
2560มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ลดน้ำหนักผ่านสื่อโซเชียลมีเดียหัสยา วีระสมวงศ์
2560มาตรการทางกฎหมายในการระงับข้อพิพาทคดีละเมิด จากการเข้ารับบริการทางการแพทย์สุรชัย ศรีจันทร์
2560ปัญหาการบังคับใช้ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 285 ศึกษากรณีผู้ใช้อานาจปกครองลัดดาวัลย์ สว่างการ
2560ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับระยะเวลาชำระหนี้ภายหลัง การบอกเลิกสัญญากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาพรรณฐิณี พิภักดิ์
2560ปัญหาอำนาจการสอบสวนคดีอาญาของพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจศิรินภา สมภาร
2560ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับเหตุแห่งการสมรสที่เป็นโมฆียะสุกัญญา เทียนน้อย
2560มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมการประกอบธุรกิจมัคคุเทศก์เสริมศักย์ แสงมณี
2560การควบคุมองค์กรภาคเอกชนในธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวชัยวัฒน์ โชติวงษ์
2560ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายป้องกันและปราบปราม การฟอกเงินกับธุรกิจเครือข่ายวรทัต เรืองฤทธิ์
2560ปัญหาการคุ้มครองสิทธิของผู้ให้ข้อมูลซึ่งไม่มีหน้าที่:ศึกษากรณีบุคคลภายนอกที่ให้เบาะแสธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยตามกฎหมายป้องกันและปราบปราม การฟอกเงินพลพิชิต อินทราวุธ
2560การกำหนดเหตุฉกรรจ์ในความผิดที่กระทำต่อเด็กและเยาวชนนภาวรรณ ปานศรีแก้ว
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 33