LAW-09. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท : [135] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 135
Issue DateTitleAuthor(s)
21-November-2555ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการประกันชีวิตบุคคลอื่น ศึกษากรณีการให้ความยินยอมในการทำประกันชีวิตบุคคลอื่นทยาพร เศวตพิกุล
21-November-2555วิเคราะห์ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551จักรพงษ์ บุญอ่ำ
21-November-2555การแก้ไขกฏหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ให้รองรับการทำวิศวกรรมย้อนกลับสำหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภายใต้กรอบ WIPO Copyright Treatyศิวพร เสาวคนธ์
21-November-2555มาตรการทางกฏหมายในการจำกัดการใช้สารอันตรายบางชนิดในผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จิรพันธ์ นันศรี
21-November-2555มาตรการทางกฏหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจค้าปลีกสุธีเทพ ศักดิ์พันธ์พนม
21-November-2555ความรับผิดชอบในผลิตภัณฑ์ยานิสาชล ตรีไพบูลย์
21-November-2555ปัญหากฏหมายเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ :ศึกษากรณีการส่งมอบสวรินทร์ เสาวคนธ์
21-November-2555ปัญหาหลักปฏิบัติแรงงานต่างด้าวในธุรกิจประมงทะเลสรรธาน ภู่คำ
2563ความเป็นผู้เสียหายในคดีสิ่งแวดล้อมรัมภ์รดา แก้วสวี
2563ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดชาคร ขาวสบาย
10-August-2563ปัญหาทางกฏหมายเกี่ยวกับสัญญาการให้บริการของธุรกิจเสริมความงามธันยพร โนนอ่อน
11-December-2562ปัญหาทางกฏหมายในการดำเนินคดีกรณีผู้ต้องหาถูกควบคุมตัวอยู่ในเขตอำนาจของศาลอื่นกนกกาญจน์ แป้นส่ง
15-July-2563ปัญหาทางกฏหมายในการนำพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้ในการดำเนินคดีของพนักงานสอบสวนอัญชิสา จิตราภิรมย์
15-July-2563ปัญหาทางกฏหมายในการกำหนดโทษบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ขับขี่ขณะเมาสุรา ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522กัตติกา รอดเส็ง
10-August-2563ปัญหากฏหมายเกี่ยวกับผลของการหย่าโดยความยินยอมชรินทร์ทิพย์ จันทร์หอม
10-August-2559ปัญหาการรวมธุรกิจภายใต้พระราชบัญญัติแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542ทองพิทักษ์ เชิดชู
3-May-2557ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการห้ามสมาชิกสภาเทศบาลและผู้บริหารเทศบาล มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่เทศบาลนั้นเป็นคู่สัญญาสพรรณชนก จรุณจิรพัฒน์
9-February-2554ปัญหากฏหมายการบังคับและจำหน่ายทรัพย์สินหลักประกันของลูกหนี้ ตามพระราชกำหนดบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541สุดาพร ศรีสนาม
26-May-2558มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจค้าปลีกภายใต้ความตกลงว่าด้วยการค้าบริการอาเซียนปริฉัตร กองหาโคตร
21-July-2557ปัญหากฏหมายเกี่ยวกับการป้องกันความเสียหายจากการกระทำละเมิด กรณีศึกษา : คำขอคุ้มครองชั่วคราวให้หยุดกระทำละเมิดก่อนฟ้องนุจิรา มีชัย
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 135