BUS-02. บทความวิชาการ/วิจัย (วารสารระดับชาติ) : [16] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 16 of 16
Issue DateTitleAuthor(s)
2553พฤติกรรมการฝากเงินในระบบธนาคารพาณิชย์ไทยในปัจจุบันธนชัย ตรีสวัสดิ์; พรวรรณ ตรีสวัสดิ์
2553ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการนำนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏกานต์ เสกขุนทด
2553การประเมินผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 ของกระทรวงคมนาคมพัชรี วีระนนท์
2553การนำนโยบายกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาไปปฎิบัติ : กรณีสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2550เอกอนันต์ ณ เชียงใหม่
2553คุณภาพชีวิตในการทำงานที่มีผลต่อความผูกพันองค์กรของพนักงานระดับปฏิบัติงานในกลุ่มอุตสาหกรรมสุวินทวงศ์จังหวัดฉะเชิงเทราการเกด อนันต์นาวีนุสรณ์
2553ปัจจัยที่มีผลต่อการนำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) มาใช้กับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ในกลุ่มภาคกลางฝั่งตะวันออกพูลศรี พูลสวัสดิ์
2553การพัฒนาบุคลากรที่มีผลต่อประสิทธิผลขององค์การในเขตอุตสาหกรรม 304 พาร์ค 7 จังหวัดปราจีนบุรีชื่นชีวัน นีซัง
2553ความสัมพันธ์ระหว่างระบบสารสนเทศที่มีผลต่อปัจจัยความสำเร็จของการจัดการระบบห่วงโซ่อุปทานลำจุล พรหมศรี
2553ทักษะการบริหารและคุณลักษณะของผู้บริหารระดับกลางกรณีศึกษาบริษัทผลิตคอมเพรสเซอร์ในภาคตะวันออกเลิศชัย คชสิทธิ์
2553การศึกษาระบบขนส่งและเลือกทำเลที่ตั้งศูนย์กระจายน้ำมัน กรณีศึกษา ธรกิจรับจัดการขนส่งน้ำมันนภัสวรรณ เรือนเพชร
2553แนวคิดธรรม 4 ประการที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยกู้ภัยมูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัตน์จังหวัดชลบุรีเทียรพชร พิมพ์ขุมเหล็ก
2553ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติกจังหวัดสมุทรปราการพิทยา โภคา
May-2555เส้นทางเข้าสู่การเมืองของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบุรีประเสริฐ สิทธิจิรพัฒน์
21-July-2559Casual Factor Study Influenced toOrganizational Commitment of Generation of Y Personnel Working in Energy Business and Public Utility in Thailandกัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล
December-2560แบบจำลองความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ในประเทศไทยกัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล; จันทร์เพ็ญ วรรณารักษ์; วิชิต อู่อ้น
July-2015The Contemporary of Single Dad in Thai SocietyWarunsiri Praneetham; Asst.Prof.Prasert Sitthijirapat, Ph.D
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 16 of 16